Valinnaiset tutkinnonosat

OSAAMISALAT

VALMENTAMINEN JA SEURATOIMINTA

  • valmentajana toimiminen seurassa 30 osp
  • kilpailutapahtuman järjestäminen 20 osp

Valmentaminen ja seuratoiminta -osaamisala pitää sisällään seuraavat ammattitaitovaatimukset: 1) Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa fyysisten ominaisuuksien arviointikokonaisuuden, suunnitella ja toteuttaa valmennuskokonaisuuden sekä osaa arvioida ja kehittää osaamistaan valmentajana. 2) Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kilpailutapahtuman sekä arvioida ja kehittää osaamistaan tapahtuman järjestäjänä.

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTANEUVONTA

  • terveyttä edistävän liikunnan ohjaajana toimiminen 30 osp
  • liikuntapahtuman järjestäminen 20 osp

Terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan osaamisala pitää sisällään seuraavat ammattitaitovaatimukset: 1) Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa fyysisen toimintakyvyn arviointikokonaisuuden, suunnitella ja toteuttaa terveyttä- ja hyvinvointia edistävän liikuntakokonaisuuden sekä osaa arvioida ja kehittää osaamistaan terveyttä edistävän liikunnan ohjaajana sekä liikuntaneuvojana. 2) Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa liikuntatapahtuman sekä osaa arvioida ja kehittää osaamistaan tapahtuman järjestäjänä.

LIIKUNNAN PALVELUTUOTANTO

  • yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
  • palvelumuotoilu 15 osp
  • liikuntatapahtuman järjestäminen 20 osp

Liikunnan palvelutuotannon osaamisala pitää sisällään seuraavat ammattitaitovaatimukset: 1) Opiskelija osaa arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan, etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia, kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman, verkostoitua sidosryhmien kanssa sekä laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat. 2) Opiskelija osaa rajata asiakasryhmän ja kerätä tietoa sen asiakaskokemuksista, kuvata valitun asiakasryhmän asiakaspolun eri vaiheet ja kosketuspinnat, analysoida toimintaa valituissa kosketuspisteissä hyödyntäen asiakasryhmästä kerättyä tietoa sekä yhdistää asiakkaiden ja liiketoiminnan tarpeet palvelumuotoilun keinoin. 3) Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa liikuntatapahtuman sekä osaa arvioida ja kehittää osaamistaan tapahtuman järjestäjänä.

VALINNAISET TUTKINNONOSAT

ELÄMYSLIIKUNNAN OHJAAMINEN

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa elämysliikuntakokonaisuuden sekä arvioida ja kehittää osaamistaan elämysliikunnan ohjaajana.

RYHMÄLIIKUNNAN OHJAAMINEN

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ryhmäliikunnan ohjaustilanteen sekä arvioida ja kehittää osaamistaan ryhmäliikunnan ohjaajana.

TESTAAMINEN JA HARJOITTELUN OHJELMOINTI

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa testauskokonaisuuden sekä arvioida ja kehittää osaamistaan testaajana ja harjoittelun ohjelmoijana.

UIMAVALVOJANA TOIMIMINEN

Opiskelija osaa ylläpitää uintiin tarkoitettua ympäristöä, pelastaa vedestä ja antaa ensiapua, toimia asiakaspalvelutilanteessa uintiin tarkoitetussa ympäristössä sekä arvioida ja kehittää osaamistaan uimavalvojana.

YRITYSTOIMINNNAN SUNNITTELU

Opiskelija osaa arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan, etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia, kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman, verkostoitua sidosryhmien kanssa sekä laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.

PAIKALLISIIN AMMATTITAITOVAATIMUKSIIN PERUSTUVA TUTKINNON OSA (Personal Trainerina toimiminen)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa elämäntapamuutokseen, tavoiteohjattuun harjoitteluun ja tavoiteohjattuun ravitsemukseen sisältyviä kokonaisuuksia. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää osaamistaan Personal Trainerina.